To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK Midt, Øst and Trend: Surveillance monitoring in 2021. Monitoring and classification of ecological status – reference lakes

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Contributors
Thomas Correll Jensen, Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred, Christian Lucien Bodin, Geir Dahl-Hansen, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Knut Andreas Eikland, Trygve H. Hesthagen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Erik Friele Lie, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Gaute Velle, Bjørn Walseng

Summary

Basisovervåkingen ØKOFERSK – delprogram Midt, Øst og Trend omfattet 13 REFERANSE-innsjøer i 2021 fordelt med hhv. tre, seks og fire innsjøer på hvert av de tre delprogrammene. Resultatene viser at to av innsjøene er i svært god tilstand, åtte er i god tilstand og tre i moderat tilstand i 2021. Samlet tilstand er angitt som usikker for ti innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett eller to år, pga. manglende konsistens mellom år og mellom kvalitetselementer eller fordi vanntypen mangler klassegrenser for flere av kvalitetselementene. Fjellgardsvatnet, Songsjøen og Åletjern er angitt med ganske sikker økologisk tilstand fordi det finnes data for flere år, og det er godt samsvar mellom år. Basisovervåking, Innsjøer, Vannforskriften, Økologisk tilstand, Surveillance monitoring, Lakes, EU’s Water Framework Directive, Ecological status