Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOFERSK delprogram Midt, Øst og Trend: Basisovervåking i 2021. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand – referansesjøer

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Thomas Correll Jensen, Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred, Christian Lucien Bodin, Geir Dahl-Hansen, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Knut Andreas Eikland, Trygve H. Hesthagen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Erik Friele Lie, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Gaute Velle, Bjørn Walseng

Sammendrag

Basisovervåkingen ØKOFERSK – delprogram Midt, Øst og Trend omfattet 13 REFERANSE-innsjøer i 2021 fordelt med hhv. tre, seks og fire innsjøer på hvert av de tre delprogrammene. Resultatene viser at to av innsjøene er i svært god tilstand, åtte er i god tilstand og tre i moderat tilstand i 2021. Samlet tilstand er angitt som usikker for ti innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett eller to år, pga. manglende konsistens mellom år og mellom kvalitetselementer eller fordi vanntypen mangler klassegrenser for flere av kvalitetselementene. Fjellgardsvatnet, Songsjøen og Åletjern er angitt med ganske sikker økologisk tilstand fordi det finnes data for flere år, og det er godt samsvar mellom år. Basisovervåking, Innsjøer, Vannforskriften, Økologisk tilstand, Surveillance monitoring, Lakes, EU’s Water Framework Directive, Ecological status