To main content
Norsk
Publications

Oslofjordens blå skoger – folkeforskning og restaurering for å ta vare på fjorden vår

Lecture
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Fulltekst
Contributors
Kristina Øie Kvile, Norith Eckbo, Ingvild Skumlien Furuseth

Summary

Artene i Oslofjorden trenger mer plass, trygghet og en friskere fjord. Men hvordan får vi dette til? NIVA-forsker Kristina Øie Kvile forteller om hvordan forskerne jobber for å restaurere ålegrasenger i Oslofjorden - en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima, Norith Eckbo, forteller om hvordan forskning og formidling kan bidra til håp og en bedre framtid for alle artene som bor i, ved og på fjorden. Dette var et frokostmøte på Oslofjordmuseet som en del av Forskningdagene (men ble også strømmet online). Opptak og presentasjonen er tilgjengelig her: https://www.niva.no/arrangementer/naturbasertsone/webinarer