To main content
Norsk
Publications

Dette kan være nøkkelen i kampen mot anti­biotika­­resistens

Documentary
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Fulltekst
Prosjekt
Contributors
Carsten Ulrich Schwermer, Pawel Krzeminski

Summary

For å hindre at antibiotikaresistens sprer seg i miljøet, trenger vi mer kunnskap og bedre metoder for avansert avløpsvannrensing.