To main content
Norsk
Publications

Undersøkelse av innsjøresipienter fra Larvikittbruddene, fase 1 - 2022

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Camilla Hedlund Corneliussen Hagman, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Jonas Persson, Birger Skjelbred