To main content
Norsk
Publications

Sukkertareskog på direktoratenes redningsliste

Website (informational material)
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Fulltekst
Prosjekt
Contributors
Trine Bekkby, Eli Rinde, Hege Gundersen

Summary

Sukkertareskogene langs norskekysten er viktige leveområder for et stort antall arter og bidrar med mange økosystemtjenester, som mat- og råvareproduksjon og karbonbinding og -lagring. Sukkertareskogene er regnet som sterkt truet, mest sannsynlig på grunn av økte temperaturer og økte mengder næringssalter, partikler og humus. En direktoratsgruppe ledet av Miljødirektoratet foreslår nå å inkludere sørlig sukkertareskog i Oppfølgingsplanen for trua natur, med mål om å vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere truslene innen 2035.