To main content
Norsk
Publications

Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Trine Dale
Wenche Eikrem
Contributors
Trine Dale, Wenche Eikrem, Øystein Glåmseter, Patricio Feest, Fernanda Cisterna, Gro Harlaug Refseth, Maj Arnberg, Trude Kristin Borch, Gjermund Bahr, Claudia Halsband, Eva Leu, Lionel Camus

Summary

Dette er hovedrapport for prosjektet «Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen» finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Hovedmålet i prosjektet har vært å sammenstille eksisterende kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger som er i bruk for å forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter og basert på dette utforme og formidle anbefalinger og om mulig beste praksis i ulike situasjoner. Det er utviklet en prototype av et verktøy som på en enkel og lettfattelig måte fremstiller anbefalinger og beste praksis samt kunnskapen som danner bakgrunn for disse.