Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Trine Dale, Wenche Eikrem, Øystein Glåmseter, Patricio Feest, Fernanda Cisterna, Gro Harlaug Refseth, Maj Arnberg, Trude Kristin Borch, Gjermund Bahr, Claudia Halsband, Eva Leu, Lionel Camus

Sammendrag

Dette er hovedrapport for prosjektet «Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen» finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Hovedmålet i prosjektet har vært å sammenstille eksisterende kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger som er i bruk for å forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter og basert på dette utforme og formidle anbefalinger og om mulig beste praksis i ulike situasjoner. Det er utviklet en prototype av et verktøy som på en enkel og lettfattelig måte fremstiller anbefalinger og beste praksis samt kunnskapen som danner bakgrunn for disse.