To main content
Norsk
Publications

Detektion af miljø-DNA med ‘quantitative Polymerase Chain Reaction’ (qPCR) sammenlignet med ‘droplet digital Polymerase Chain Reaction’ (ddPCR)

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Steen Wilhelm Knudsen
Contributors
Steen Wilhelm Knudsen

Summary

Detektion af miljø-DNA (engelsk: ‘environmental DNA’, forkortet: ‘eDNA’) kan gøres med blandt andet qPCR og ddPCR, hvor ddPCR ved detektion af DNA fra virus eller bakterier i human patologiske studier er blevet demonstreret som værende mere præcis i forhold til qPCR-baseret detektion af eDNA. I denne undersøgelse er målet at belyse om en sådan øget præcision også er gældende for detektion af eDNA fra marine ikke-hjemmehørende arter. Her analyseres de samme 48 ekstraktioner af eDNA fra filtervandprøver, indsamlet i 2021, med både qPCR og ddPCR for tilstedeværelsen af 17 forskellige ikke-hjemmehørende marine arter. Det kan konkluderes, at for de sjældne marine NIS-arter er der med ddPCR-platform en bedre chance for at detektere meget lave niveauer af eDNA. For 17 ud af 19 afprøvede artsspecifikke detektionssystemer på ddPCR-platform var der lige så præcis detektion af eDNA som på qPCR platform, såfremt der er tilstrækkeligt høje niveauer af eDNA til stede i vandprøven. For lave niveuaer af eDNA var ddPCR-platform bedre til at vurdere usikkerhed i eDNA koncentration end qPCR. Med reduceret arbejdstid for opsætning af ddPCR i forhold til med qPCR anbefales det at bruge ddPCR for fremtidig monitorering af eDNA fra marine invasive arter, for at opnå bedre præcision og reducere arbejdstid.