To main content
Norsk
Publications

Klorbehandling i øvre Driva 2023 – Supplerende tiltak i hovedelv og utvalgte sidevassdrag oppstrøms fiskesperra i Driva

Report
Year of publication
2024
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Tobias Houge Holter, Anders Gjørwad Hagen, Elise Solheim Garvik, Kjetil Olstad, Anne Luise Ribeiro, Marit Måsøy Amundsen, Peter Stig Hansen, Kirk Meyer, Bjørnar Beylich, Simen Stene, Enghild Steinkjer, Geir Olav Solberg, Björn Fridqvist Nimvik, Kim Magnus Bærum