To main content
Norsk
Publications

Undersøkelse av innsjøresipienter fra Larvikitt-bruddene, fase 2 – 2023. Hallevannet og Mørjetjern

Report
Year of publication
2024
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Camilla Hedlund Corneliussen Hagman, Jonas Persson, Kirstine Thiemer, Birger Skjelbred