To main content
Norsk
Publications

Marine mikroalger i farger

Non-fiction book
Year of publication
2001
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Wenche Eikrem
Contributors
Jahn Throndsen, Wenche Eikrem

Summary

Innføring i kystvannets planteplankton illustrert med strektegninger, fotografier, mikrofotografier og noen elektronmikrografier. Mer enn 60 encellede algeslekter fra planktonet er presentert, enkelte med flere arter.