Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Marine mikroalger i farger

Fagbok
Publiseringsår
2001
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Wenche Eikrem
Forfattere
Jahn Throndsen, Wenche Eikrem

Sammendrag

Innføring i kystvannets planteplankton illustrert med strektegninger, fotografier, mikrofotografier og noen elektronmikrografier. Mer enn 60 encellede algeslekter fra planktonet er presentert, enkelte med flere arter.