To main content
Norsk
Publications

Giftige tungmetaller i ferskvann

Interview
Year of publication
2005
External websites
Cristin
Fulltekst
Prosjekt
Involved from NIVA
Rolf David Vogt
Contributors
Rolf David Vogt, Egil Gjessing, Yngve Bertil Vogt

Summary

Den sterke reduksjonen i sur nedbør har ført til ny bekymring. Nå siver mer humus fra jordsmonnet ut i drikkevannskildene. Med humusen følger giftige tungmetaller som kvikksølv og bly.