Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Giftige tungmetaller i ferskvann

Intervju
Publiseringsår
2005
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Prosjekt
NIVA-involverte
Rolf David Vogt
Forfattere
Rolf David Vogt, Egil Gjessing, Yngve Bertil Vogt

Sammendrag

Den sterke reduksjonen i sur nedbør har ført til ny bekymring. Nå siver mer humus fra jordsmonnet ut i drikkevannskildene. Med humusen følger giftige tungmetaller som kvikksølv og bly.