To main content
Norsk
Publications

Matematiske strømnings- og spredningsmodeller - nyttig simuleringsverktøy ved vurdering av drikkevannskilders sårbarhet for mikrobiell forurensning

Academic article
Year of publication
2010
Journal
Vann
External websites
Cristin
Contributors
Ingun Tryland, Torulv Tjomsland, Øyvin Østensvik