Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Matematiske strømnings- og spredningsmodeller - nyttig simuleringsverktøy ved vurdering av drikkevannskilders sårbarhet for mikrobiell forurensning

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2010
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Ingun Tryland, Torulv Tjomsland, Øyvin Østensvik