To main content
Norsk
Publications

Naturlig organisk materiale (NOM) i drikkevann; sammenhengen mellom fysisk-kjemisk karakteristika og koaguleringsegenskaper

Report
Year of publication
1999
External websites
Cristin
Contributors
Harsha Ratnaweera, Eivind Oug, Egil Gjessing