Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Naturlig organisk materiale (NOM) i drikkevann; sammenhengen mellom fysisk-kjemisk karakteristika og koaguleringsegenskaper

Rapport
Publiseringsår
1999
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Harsha Ratnaweera, Eivind Oug, Egil Gjessing