To main content
Norsk
Publications

Effects of climatic factors on production and leaching of dissolved organic matter (DOM) in heathland systems Effekter av klomatiske faktorer på produksjon og uyvasking av løst organisk materiale (DOM) i heisystemer

Doctoral dissertation
Year of publication
2008
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Kari Austnes
Contributors
Kari Austnes