Til hovedinnhold
Norsk

Informasjon for kommuner

NIVA har lang erfaring med undersøkelser og overvåking av giftige cyanobakterier i Norge og internasjonalt. Ta kontakt med NIVA dersom du ønsker informasjon eller råd.

Badevannskvalitet

Oppblomstring av cyanobakterier skjer gjerne i juli og august, samtidig som det er ferieavvikling og færre folk på jobb. Lag derfor gode planer og definer ansvarlige personer håndtering av mulige oppblomstringer av cyanobakterier ved badeplasser.

Observer og noter om det er grønne partikler i vannet, grønne flak, vond lukt, grumsete vann

Ved behov, ta vannprøve.

 • Prøvene tas på en 0,5 L plastflaske (skal sendes til NIVA, se rutiner nedenfor)
 • Dersom det er oppblomstring av cyanobakterier og grønt vann bør badeplassen inspiseres ofte, gjerne daglig.

Risikovurdering

Dersom det er bekreftet at det er cyanobakterier i vannet og det er påvist microcystin i vannet bør situasjonen føles nøye.

 • Det finnes ingen nasjonal retningslinje for cyanobakterier og cyanotoksiner i badevann.
 • WHO sin anbefalte grenseverdi for microcystin badevann er 10 µg/l.

Uavhengig av om cyanobakteriene produserer giftstoffer, eller ikke, så kan man få allergiske reaksjoner av å bade i vann med stor oppblomstring av cyanobakterier. NIVAs råd er at det frarådes å bade der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter (eller dersom en ikke ser tærne når en har vann til knærne).

Informasjon til publikum

Informasjon om cyanobakterier, fra venstre: Skilt med informasjon om giftige cyanobakterier i Kolbotnvannet i Nordre Follo, Viken; SMS til innbyggerene i Gjøvik kommune om oppblomstring av cyanobakterier i Mjøsa i 2019; informasjon på hjemmesiden til Moss kommune om fraråding av bading i Nesparken i 2019.​​​​​

Det er mange måter å informere publikum om cyanobakterier. Ta i bruk informasjonstavler ved innsjøen/badeplassen og informer også på kommunen sine hjemmesider eller send en sms til alle innbyggere.

Publikum kan også oppfordres til å ta kontakt med kommunen, oppgi kontaktperson.

NIVA tilbyr analyser og råd

NIVA har lang erfaring med undersøkelser og overvåking av giftige cyanobakterier i Norge og internasjonalt. NIVA har vært med å beskrive flere nye giftstoffer, har utviklet analysemetoder og har et omfattende samarbeid med norske og internasjonale forskningsmiljøer for å fremskaffe ny kunnskap på fagfeltet. Våre tjenester og vår kunnskap benyttes av norske kommuner, laboratorier og vannverk.Ta kontakt med NIVA dersom du ønsker informasjon eller råd.

Analyse av vannprøver

Analysen kan inkludere bestemmelsen av planktonsammensetning i prøven, påvisning av potensielt giftproduserende arter av cyanobakterier, identifikasjon av giftstoffer, bestemmelse av konsentrasjon av lever- og nervetoksiner samt risikovurdering.

I perioden midten av mai til midten av oktober kjører vi analyser av toksiner stort sett hver uke.

Vi ser først på prøven i lupe/mikroskop for å se om den inneholder cyanobakterier og om det er noen potensielle toksinprodusenter.

Rutiner for prøvetaking og sending av prøver til NIVA

 1. Vannprøvene tas på en ren 0,5 L plastflaske. Dersom vannprøveflasker ikke er tilgjengelig kan det f.eks. benyttes 0,5 L brusflaske, men denne må skylles godt med innsjøvann før bruk.
 2. Merk flasken med prøvested og dato. 
 3. Prøven sendes pr. post med ekspresspakke (post over natt) til:
  1. NIVA, Økernveien 94, 0579 Oslo
  2. Merk pakken med Prøvemottak og Sigrid Haande/Birger Skjelbred (kontaktpersoner på NIVA)
 4. Legg ved følgebrev der det står at det er en prøve til algetoksinanalyse og hvem som skal ha prøvesvaret.
 5. Prøvesvar sendes pr. mail samme dag som analysen er gjort.

Ta kontakt med oss ved spørsmål om prøvetaking og analyser av vannprøver.