To main content
Norsk
Publications

Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode

Report
Year of publication
2017
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Frode Sundnes, Gro Sandkjær Hanssen, Line Johanne Barkved, Sindre Langaas

Summary

Denne rapporten er en del-leveranse på prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma; et prosjekt som søker å bidra til forbedret forvaltning og samarbeid knyttet til vannressursene og vannforvaltningen i vannregion Glomma. Prosjektet, som har særlig fokus på vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør, gjennomføres av NIVA og NIBR i samarbeid med et knippe offentlige aktører i vannregionen representert ved fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner. Formålet med denne rapporten er å oppsummere funn av våre undersøkelser knyttet til erfaringer fra forrige planrunde og gi noen anbefalinger for hvordan vannregion Glomma kan videreutvikle arbeidet i neste planperiode medvirkning, deltagelse, formidling, kunnskapstilfang, nettverksarenaer og kryssende mål.