Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Frode Sundnes, Gro Sandkjær Hanssen, Line Johanne Barkved, Sindre Langaas

Sammendrag

Denne rapporten er en del-leveranse på prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma; et prosjekt som søker å bidra til forbedret forvaltning og samarbeid knyttet til vannressursene og vannforvaltningen i vannregion Glomma. Prosjektet, som har særlig fokus på vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør, gjennomføres av NIVA og NIBR i samarbeid med et knippe offentlige aktører i vannregionen representert ved fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner. Formålet med denne rapporten er å oppsummere funn av våre undersøkelser knyttet til erfaringer fra forrige planrunde og gi noen anbefalinger for hvordan vannregion Glomma kan videreutvikle arbeidet i neste planperiode medvirkning, deltagelse, formidling, kunnskapstilfang, nettverksarenaer og kryssende mål.