To main content
Norsk
Publications

Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Steen Wilhelm Knudsen, Jesper Harbo Andersen, Dorte Bekkevold, Martin Hesselsøe, Søren K S Jensen, Peter Rask Møller

Summary

Disse tekniske anvisninger er en revideret udgave af de ansvisninger, der tidligere er udarbejdet for Miljøstyrelsen og publiceret vinteren 2017/2018. De reviderede tekniske anvisninger indeholder en detaljeret protokol for hvordan miljø-DNA (environ-mental-DNA eller blot eDNA) kan indsamles, opbevares, oprenses og spores. Anvisningerne er delt i tre dele og omfatter (1) indsamling og filtrering af vand med instruktionerne for efterfølgende opbevaring af filterenheder, (2) ekstraktion af eDNA fra filterenheder, og (3) sporing af eDNA ved hjælp af kvantitativ PCR. Den sidste del med kvantitativ sporing forudsætter, der er udviklet og testet artsspecifikke primere og prober for korrekt sporing af eDNA stammende kun fra ikke-hjemmehørende arter.