To main content
Norsk
Publications

Bruk av eDNA til sporing av blått karbon i sjøsedimenter

Lecture
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Prosjekt
Contributors
Marc Anglès d'Auriac, Kasper Hancke, Hege Gundersen, Helene Frigstad, Gunhild Borgersen