To main content
Norsk
Publications

Overvåking og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2021

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Anette Engesmo, Elianne Dunthorn Egge, Steen Wilhelm Knudsen, Guttorm Christensen, Martin Hesselsøe, Marc Anglès d'Auriac

Summary

Det ble samlet miljø-DNA prøver fra Akersvannet og Virikbekken som ble analysert for gjedde og ørret. Resultatene viste et forutsigbart mønster i Virikbekken, med størst konsentrasjon av gjedde DNA øverst og størst konsentrasjon av ørret DNA nederst mot fjorden. Grense Jakobselv, samt tre lokasjoner på Svalbard ble prøvetatt for å analysere for pukkellaks og sameksisterende anadrome laksefisk (ørret, atlantisk laks og røye). Analysene ble utført med tre prøvetakningsreplikater og seks tekniske replikater for å gi statistisk relevans for å analysere resultatene kvantitativt. Videre ble det utviklet nye deteksjonssystemer for ørekyt (tentativt validert til nivå 4) og sørv (validert til nivå 3).