Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anette Engesmo, Elianne Dunthorn Egge, Steen Wilhelm Knudsen, Guttorm Christensen, Martin Hesselsøe, Marc Anglès d'Auriac

Sammendrag

Det ble samlet miljø-DNA prøver fra Akersvannet og Virikbekken som ble analysert for gjedde og ørret. Resultatene viste et forutsigbart mønster i Virikbekken, med størst konsentrasjon av gjedde DNA øverst og størst konsentrasjon av ørret DNA nederst mot fjorden. Grense Jakobselv, samt tre lokasjoner på Svalbard ble prøvetatt for å analysere for pukkellaks og sameksisterende anadrome laksefisk (ørret, atlantisk laks og røye). Analysene ble utført med tre prøvetakningsreplikater og seks tekniske replikater for å gi statistisk relevans for å analysere resultatene kvantitativt. Videre ble det utviklet nye deteksjonssystemer for ørekyt (tentativt validert til nivå 4) og sørv (validert til nivå 3).