To main content
Norsk
Publications

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2021

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Fulltekst
Arkiv
Contributors
Rolf David Vogt, Liv Bente Skancke

Summary

Rapporten presenterer resultater fra overvåking i 2021 av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet; 78 tidstrendsjøer, 6 små innsjøer nær Nikel, 6 feltforskningsstasjoner og 2 elver.