Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2021

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Arkiv
Forfattere
Rolf David Vogt, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra overvåking i 2021 av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet; 78 tidstrendsjøer, 6 små innsjøer nær Nikel, 6 feltforskningsstasjoner og 2 elver.