To main content
Norsk
Publications

Revisjon av kystvannsdelen av veileder 02:2018

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Mats Gunnar Walday, Gunhild Borgersen, Janne Kim Gitmark, Anette Engesmo, Camilla With Fagerli, Andre Staalstrøm, Sandra Gran, Wenche Eikrem

Summary

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utført oppgaver relatert til kystvannsdelen av veileder 02:2018 «Klassifisering av miljøtilstand i vann». Rapporten gir en beskrivelse av gjennomført arbeid og en rekke konkrete innspill til revisjon av veilederen. Innspillene omfatter anbefalinger for både støtteparametere og de biologiske kvalitetselementene planteplankton, makroalger og bløtbunn. Det gis også anbefalinger om behov for videre arbeid med veilederen.