To main content
Norsk
Publications

Tålegrenser for forsuring og overskridelser for Høyangervassdraget i Vestland fylke

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Cathrine Brecke Gundersen, Kari Austnes, James Edward Sample, Espen Lund

Summary

Det har blitt beregnet tålegrenser for forsuring og overskridelse av disse for Høyangervassdraget og separat for delnedbørfeltene Håland, Gautingsdal og Eiriksdal. Overskridelser er beregnet for dagens (årene 2017-2021) og framtidige (år 2030 og 2050) avsetninger av svovel og nitrogen. Både SSWC- og FAB-modellene ble benyttet. Resultatene viser ingen overskridelse i nedbørfeltene for alle tidsperiodene. På grunn av forsinkelser i systemene kan det være forsuring selv om tålegrensene ikke er overskredet. Men så lenge det ikke er overskridelse, vil forsuringen gradvis avta, og de sure episodene vil bli mindre hyppigere og alvorlige.