To main content
Norsk
Publications

Samlede påvirkninger i de danske farvande

Report
Year of publication
2024
External websites
Cristin
Fulltekst
Contributors
Jesper Harbo Andersen, E. Therese Harvey, Ciaran Joseph Murray, Simon A. Ôzkan

Summary

Denne rapport gør rede for de samlede påvirkninger af de marine økosystemer i de danske farvande. Rapporten er baseret på eksisterende og kvalitetssikrede datasæt og anvender en metodik, som anvendes i forsknings- og udviklingsprojekter og af bl.a. Østersøkonventionen (HELCOM) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Ud over en kortlægning af de rumlige variationer i de samlede påvirkninger, er der gjort rede for hvilke presfaktorer, som er dominerende og hvilke økosystemer, som er under mest pres. Desuden indeholder rapporten en foreløbig vurdering af, hvor tre grupper af presfaktorer (klassiske, nye og klima) forventes at udvikle sig fremadrettet. Rapporten udgør således et bidrag til det nationale arbejde med gennemførelsen af EU’s Havstrategidirektiv, specielt udarbejdelse af Basisanalyse III.