Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Samlede påvirkninger i de danske farvande

Rapport
Publiseringsår
2024
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Jesper Harbo Andersen, E. Therese Harvey, Ciaran Joseph Murray, Simon A. Ôzkan

Sammendrag

Denne rapport gør rede for de samlede påvirkninger af de marine økosystemer i de danske farvande. Rapporten er baseret på eksisterende og kvalitetssikrede datasæt og anvender en metodik, som anvendes i forsknings- og udviklingsprojekter og af bl.a. Østersøkonventionen (HELCOM) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Ud over en kortlægning af de rumlige variationer i de samlede påvirkninger, er der gjort rede for hvilke presfaktorer, som er dominerende og hvilke økosystemer, som er under mest pres. Desuden indeholder rapporten en foreløbig vurdering af, hvor tre grupper af presfaktorer (klassiske, nye og klima) forventes at udvikle sig fremadrettet. Rapporten udgør således et bidrag til det nationale arbejde med gennemførelsen af EU’s Havstrategidirektiv, specielt udarbejdelse af Basisanalyse III.