To main content
Norsk
Publications

Revisjon av fjæreindeksen i Nordsjøen sør – Norskehavet sør, og av referanseverdier for bløtbunnsfauna i Skagerrak

Report
Year of publication
2024
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Janne Gitmark, Gunhild Borgersen, Maia Røst Kile, Siri Moy, Hege Gundersen