To main content
Norsk
Kollasj av dykkere i arbeid
Laboratories

Scientific diving

NIVA has a diving group that can carry out various underwater surveys. The group consists of marine biologists with a professional diving certificate class A or B.

Vår ekspertgruppe kan utføre arbeid som for eksempel marin artsregistrering, prøvetaking, fotografering og eksperimentelt arbeid i forbindelse med restaurering/transplantering av arter.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby.