Anja Rønning Synnestvedt
BA
Stilling: Koordinator, Prosjektstøtte
Telefon: +47 982 15 430
Seksjon: Prosjektstøtte
Anja Synnestvedt har bachelorgrader i Administrasjon og ledelse, samt i Kultur- og samfunnsfag. Hun har vært ansatt på NIVA siden 2011. I stillingen som Koordinator Prosjektstøtte bistår og veileder hun forskerne i fht. administrative oppgaver i alle ledd av et prosjekt; fra utforming av anbud, oppfølging av kontrakter frem til signering, oppfølging av budsjett i prosjekter, arrangere workshops, møter, seminarer; både internt og eksternt, på nasjonalt og internasjonalt nivå, til kvalitetssikring av endelig leveranse til kunde. Hun bistår også forskerne med brukerstøtte av instituttets dataverktøy og systemer.