Til hovedinnhold
English

Elisabeth Lie

Laboratoriedirektør
E-postadresse
elisabeth.lie@niva.no
Telefonnummer
+47 971 44 419
Arbeidssted
Ledergruppe
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Elisabeth Lie er Dr.scient i miljøtoksikologi og har lang erfaring med ledelse innen laboratoriedrift og kvalitetsledelse. Hun har også i flere år hatt ansvar innenfor HR, HMS og prosjektstyring.

Rollen som laboratoriedirektør i NIVA innebærer å lede og koordinere prosesser som skal sørge for at gode, funksjonelle og fleksible arealer til forskningslaboratorier og tilhørende spesialrom åpner for videre utvikling. I NIVA sin ledergruppe vil Elisabeth bidra til helhetlige beslutninger som vil sikre profesjonell og effektiv infrastruktur samt bidra til godt samarbeid på tvers av seksjoner og fagområder. Hun har også et overordnet kvalitet og HMS-ansvar i instituttet's forskningslaboratorier og tilhørende infrastruktur og for den tekniske gjennomføringen av den akkrediterte virksomheten.