Gunnar Omsted
BSc
Stilling: Seniorrådgiver, Kommunikasjon
Telefon: +47 936 54 386
Seksjon: Kommunikasjon
Gunnar Omsted jobber som seniorrådgiver i seksjon for kommunikasjon og har vært fast ansatt i NIVA siden august 2018. Omsted har en bachelorgrad i journalistikk fra University of Queensland, Australia (2006) med spisskompetanse innen skrivende journalistikk. Gjennom mer enn tolv års erfaring, både som journalist, redaktør og kommunikasjonsrådgiver, har Omsted opparbeidet seg en bred kompetanse innen kommunikasjonsfaget. Forskningsformidling har vært en del av hans virke i drøyt ti år. Arbeidsoppgaver i NIVA inkluderer populærvitenskapelig forskningsformidling, strategisk kommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning og pressekontakt. Omsted er stedfortreder for leder i seksjonen og har delegert redaktøransvar for NIVAs formidlings- og kommunikasjonskanaler utad, herunder sosiale medier og niva.no. Han bidrar også kommunikasjonsfaglig i NIVA-prosjekter, med fokus på «dissemination and communication» (formidling og kommunikasjon).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre