Line Gangeskar
MSc
Stilling: Administrasjonsdirektør
Telefon: +47 416 46 112
Line Gangeskar er cand.scient i fysikk og har lang erfaring med oppgaver innen kvalitetsstyring, sertifisering og operasjonell ledelse i blant annet DNV. Hun har i flere år også hatt ansvar innenfor HR, HMS og intern kommunikasjon. Som administrasjonssjef i NIVA har Gangeskar ansvar for å lede og koordinere prosesser på tvers av de administrative funksjonene i NIVA. I NIVAs ledergruppe har hun hovedansvar for kvalitets- og HMS-relaterte prosesser. Hun har også et driftsansvar for hovedkontor/bygg i Oslo.