Line Gangeskar
MSc
Stilling: Administrasjonssjef
Telefon: +47 416 46 112
Line Gangeskar er administrasjonssjef i NIVA, og har i tillegg rollen som kvalitets- og HMS-sjef. Gangeskar er cand.scient i fysikk og har lang erfaring med oppgaver innen kvalitetsstyring, sertifisering og operasjonell ledelse i blant annet DNV. Hun har i flere år også hatt ansvar innenfor HR, HMS og intern kommunikasjon. Som administrasjonssjef har Gangeskar ansvar for å lede og koordinere prosesser på tvers av de administrative funksjonene i NIVA. Hun har også et driftsansvar for hovedkontor/bygg i Oslo. I rollen som kvalitets- og HMS-sjef, leder Gangeskar arbeidet med å sikre at NIVA har et velfungerende ledelsessystem i henhold til gjeldende sertifiseringer, godkjenninger og lovverk.