Ansatt bilde
Line Gangeskar
MSc
Stilling: Kvalitets- og HMS-sjef / Seksjonsleder
Telefon: +47 416 46 112
Seksjon: Ledelse, administrasjon
Line Gangeskar er kvalitets- og HMS-sjef i NIVA og seksjonsleder for Prosjektstøtte. Gangeskar er cand.scient i fysikk og har lang erfaring med oppgaver innen kvalitetsstyring, sertifisering og operasjonell ledelse i blant annet Det Norske Veritas (nå DNV GL). Hun har i flere år også hatt ansvar innenfor HR, HMS og intern kommunikasjon. Som kvalitets- og HMS-sjef, leder Gangeskar arbeidet med å sikre at NIVA har et velfungerende styringssystem i henhold til gjeldende sertifiseringer, godkjenninger og lovverk. Sentrale arbeidsoppgaver er drift og vedlikehold av prosesser knyttet til kvalitetsstyring, ytre miljø og HMS, gjennomføring av risiko- og mulighetsvurderinger, lederstøtte og tilrettelegging for implementering av prosesser, forbedringstiltak og endringer i linjen. Funksjonen er del av seksjon for prosjektstøtte som hun også leder. Seksjonen skal tilrettelegge for god og effektiv gjennomføring av prosjekter i NIVA, fra prosjektakkvisisjon til rapportering/leveranse.