Line Gangeskar
MSc
Stilling: Kvalitets- og HMS-sjef
Telefon: +47 416 46 112
Seksjon: Prosjektstøtte
Line Gangeskar har faglig bakgrunn som fysiker og lang arbeidserfaring med oppgaver innenfor kvalitetsstyring, sertifisering og operasjonell ledelse i blant annet Det Norske Veritas (nå DNV GL). Hun har i flere år også hatt ansvar innenfor HR, HMS og intern kommunikasjon. Som kvalitets- og HMS-sjef, leder Line arbeidet med å sikre at NIVA har et velfungerende styringssystem i henhold til gjeldende sertifiseringer, godkjenninger og lovverk. Sentrale arbeidsoppgaver er drift og vedlikehold av prosesser knyttet til kvalitetsstyring, ytre miljø og HMS, gjennomføring av risiko- og mulighetsvurderinger, lederstøtte og tilrettelegging for implementering av prosesser, forbedringstiltak og endringer i linjen. Funksjonen er del av seksjon for prosjektstøtte som skal tilrettelegge for god og effektiv gjennomføring av oppdragsprosjekter i NIVA.