Marit Villø
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 982 94 050
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Marit Villø har vært ansatt på NIVA siden 1978 som labotatorieingeniør ved seksjon for akkrediterte analyser.Lang erfaring med analyse av metaller , ICP-MS,ICP-AES samt opparbeidelse av biota og sediment til metallanalyse. Ekstrahering samt kjøring av DGT-prøver.Registrering av prøver i Labware. Utfører internrevisjoner.