Ansatt bilde
Marita Eliassen Young
MSc
Stilling: Koordinator, prosjektstøtte
Telefon: +47 959 49 360
Marita jobber som koordinator på seksjon for prosjektstøtte med fokus på HMS og kvalitetssikring. Marita har mastergrad i bioteknologi fra NTNU (MSc 2012), og videreutdanning innen blant annet epidemiologi og forskningsetikk (UiO). Etter fullført mastergrad hadde hun et internship ved et medisinsk laboratorium i Sierra Leone. Hun arbeidet etter det med kvalitetskontroll ved legemiddelproduksjon på FHI, blant annet som miljøkontrollansvarlig og prosjektkoordinator på enhet for kvalitetskontroll (QC), og deretter på akkreditert bakteriologisk laboratorie ved FHI.