Marita Eliassen Young
MSc
Stilling: Kvalitets- og HMS-sjef
Telefon: +47 959 49 360
Marita jobber som koordinator på seksjon for prosjektstøtte. Hun har et ekstra fokus på HMS og kvalitetssikring, inkludert utvikling og forbedring av interne rutiner og arbeidsprosesser, og syns det er spennende å arbeide for gode prosesser som gir effektivitet og kvalitet i prosjekter. Hun har 2 års erfaring med prosjektstøtte ved NIVA, og har rollen som Prosjektstøtteansvarlig i et av NIVAs store prosjekter knyttet til vannressurs-håndtering i Asia, og i et prosjekt innen miljø DNA. Prosjektstøtteansvarlig er en dedikert ressurs fra seksjon for prosjektstøtte som følger prosjekter gjennom hele prosjektprosessen, og bistår prosjektleder med administrativ prosjektstøtte. Det inkluderer blant annet utarbeidelse tidsplan og oppfølging av fremdrift, støtte i intern prosjektkommunikasjon, sikre oppdatering av oppdragets budsjett og bemanning samt arbeid med kontrakter og avtaler. Marita har mastergrad i bioteknologi fra NTNU (MSc 2012), og videreutdanning innen blant annet forskningsetikk ved UiO.