Palma Kristin Larsen
MPhil
Stilling: Seksjonsleder, Prosjektstøtte
Telefon: +47 984 07 574
Seksjon: Ledelse, administrasjon
Palma Kristin Larsen har en mastergrad (MPhil) i organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo og er seksjonsleder for seksjonen Prosjektstøtte i NIVA. Hun har en bred samfunnsvitenskapelig bakgrunn som inkluderer sosiologi, økonomi og ledelse, samt kvalitativ og kvantitativ metode. I NIVA brukes denne bakgrunnen og kunnskapen om organisasjoner til å jobbe med utvikling og forbedring av seksjonens tjenester samt interne rutiner og arbeidsprosesser. Et av fokusområdene for seksjonen er tilrettelegging og opplæring for å sikre at instituttets prosjekter gjennomføres effektivt og med høy kvalitet. Hun er involvert i internopplæring, blant annet som ansvarlig for NIVAs interne prosjektlederkurs, og har bidratt aktivt til implementering av e-læringsprogram for nyansatte. Larsen har gjennom flere roller i seksjon for Prosjektstøtte bred erfaring med støtte til prosjektledere i alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tilbud/søknad til rapportering og evaluering. Hun er en av instituttets ressurspersoner for tilbudsprosessen, og bidrar til gjennomføring av tilbudsarbeidet på en profesjonell og effektiv måte. Dette innebærer blant annet koordinering og veiledning i alle ledd av tilbudsprosessen, samt videreutvikling og tilpasning av prosess og verktøy ved behov. Hun var fungerende Bid Manager i perioden 2019-2020 (vikariat). Videre har Larsen lang erfaring med lederstøtte organisering av møter og workshops, og har deltatt i organisasjonskomiteen for flere vitenskapelige konferanser.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre