Palma Kristin Larsen
MPhil
Stilling: Tilbudsansvarlig
Telefon: +47 984 07 574
Seksjon: Prosjektstøtte
Palma Kristin Larsen har en mastergrad (MPhil) i organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo og jobber i seksjon for Prosjektstøtte. Hun har en bred samfunnsvitenskapelig bakgrunn som inkluderer sosiologi, økonomi og ledelse. I NIVA brukes denne bakgrunnen og kunnskapen om organisasjoner til å jobbe med utvikling og forbedring av interne rutiner og arbeidsprosesser, analyser og utarbeiding av rapporter. Som Bid Manager er Larsen instituttets ressursperson for tilbudsprosessen, og bidrar til gjennomføring av tilbudsarbeidet på en profesjonell og effektiv måte. Dette innebærer blant annet koordinering og veiledning i alle ledd av tilbudsprosessen, samt videreutvikling og tilpasning av prosess og verktøy ved behov. I tillegg har Larsen jobbet mye med lederstøtte og bistått prosjektledere med spørsmål i forbindelse med prosjektgjennomføring. Hun har flere års erfaring med organisering av møter og workshops, og har deltatt i organisasjonskomiteen for flere vitenskapelige konferanser. Larsen er ansvarlig for NIVAs prosess for intern fordeling og oppfølging av basisbevilgningen (interne forskningsmidler), samt administrerer NIVAs interne støtteordning for publikasjoner.