Palma Kristin Larsen
MPhil
Stilling: Tilbudsansvarlig
Telefon: +47 984 07 574
Seksjon: Prosjektstøtte
Palma Kristin Larsen har en mastergrad (MPhil) i organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo og jobber i seksjon for Prosjektstøtte. Hun har en bred samfunnsvitenskapelig bakgrunn som inkluderer sosiologi, økonomi og ledelse. I NIVA brukes denne bakgrunnen og kunnskapen om organisasjoner til å jobbe med utvikling og forbedring av interne rutiner og arbeidsprosesser, analyser og utarbeiding av rapporter. Hun er ansvarlig for prosessen med intern fordeling og oppfølging av basisbevilgningen. Larsen jobber med lederstøtte og bistår prosjektledere med spørsmål i forbindelse med prosjektgjennomføring. Hun organiserer møter og workshops, og har deltatt i organisasjonskomiteen for flere vitenskapelige konferanser. Hun jobber også med koordinering av og bistand til utarbeidelse av tilbud til offentlig sektor og privat næringsliv.