Synne Authén Andresen
cand.scient.
Stilling: Kvalitetsleder
Telefon: +47 938 11 467
Seksjon: Stab Laboratoriekvalitet og -HMS
Synne Andresen er kvalitetsleder i NIVA på seksjon for akkrediterte analysetjenester. Andresen har en cand.scient grad i organisk analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra miljøanalyser ved bruk av gasskromatografi samt noe metodeutvikling. Andresen har de siste årene økt kompetansen på kvalitetssikring innenfor ISO/IEC 17025. Sentrale oppgaver er etablering og vedlikehold av prosedyrer, styring med hendelser, risikovurderinger, ringtester, internrevisjoner samt kommunikasjon med Norsk Akkreditering.