Ansatt bilde
Tor-Petter Johnsen
siv.ing.
Stilling: Viseadministrende direktør
Telefon: +47 911 36 813
Tor-Petter Johnsen er sivilingeniør fra NTH innen telematikk og har en mastergrad i teknologiledelse (MTM) fra NTNU, NHH og MIT Sloan. Han har jobbet i 25 år som selvstendig konsulent, primært for Forskningsrådet, ulike departementer og bedrifter. Faglige spesialområder er miljøovervåkning, miljøteknologi, HMS og petroleumsteknologi samt nettverksforvaltning. I NIVA har Johnsen ansvar for staben, oppfølging av datterselskapene og bistand til adm. dir. samt utvikling av kontakten med Forskningsrådet. Han er styremedlem i Forskningsrådets BIA-program og SFF'en CERAD samt medlem av OG21s ekspertgruppe på miljø.