Til hovedinnhold
English

Marita Eliassen Young

Kvalitets- og HMS-sjef
E-postadresse
marita.eliassen.young@niva.no
Telefonnummer
+47 959 49 360
Arbeidssted
Prosjektstøtte

Profil

Marita er kvalitets - og HMS-sjef i NIVA. Hun har 5 års erfaring i NIVA, og arbeider blant annet for gode prosesser som gir effektivitet og kvalitet i prosjekter.

Marita har mastergrad i bioteknologi fra NTNU (MSc 2012) og videreutdanning fra UiO innen blant annet forskningsetikk, epidemiologi og programmering. Hun har også flere kurs innen prosjektledelse, fasilitering og kommunikasjon.

Etter fullført mastergrad hadde hun et internship ved Ramsey medical laboratorium i Sierra Leone. Hun har arbeidet ved kvalitetskontroll på legemiddelproduksjon på FHI, og ved akkreditert bakteriologisk laboratorie ved FHI.