Til hovedinnhold
English

Martine Olsson Volder

Seniorrådgiver, Prosjektstøtte
E-postadresse
martine.volder@niva.no
Telefonnummer
+47 997 29 127
Arbeidssted
Prosjektstøtte

Profil

Lang erfaring fra prosjekt og administrasjonsarbeid i instituttet. Fungert som prosjektstøtte-koordinator i Horizon 2020 og noen av NIVAs store overvåkingsprosjekter. Det inkluderer blant annet utarbeidelse og oppfølging av tidsplan, støtte intern prosjektkommunikasjon, sikre oppdatering av oppdragets budsjett og bemanning, arbeid med kontrakter og avtaler, samt arbeid i tilknytning til rapportering og evaluering.

Ansvarlig for instituttes kvalitetssikringsystem for kontrakter og avtaler med et særskilt ansvar for oppdatering, videreutvikling og kvalitetssikring av NIVAs prosedyrer og kontraktsmaler. Rådgivning til forskere og ledelse ved NIVA om relevante kontraktsforhold og regelverk. Deltagelse i kontraktsforhandlinger og kvalitetssikring av avtale opp mot gjeldende vilkår og regelverk.

Ansvarlig for koordinering av instituttets skatteFUNN arbeid inkludert oppfølging av instituttets skatteFUNN-prosjekter gjennom veiledning i søknads- gjennomførings- og rapporteringsfasen.

Har erfaring fra innovasjonsprosjekter og fasilitering for arbeid med IPR og patentering.