Til hovedinnhold
English
Bilde av kystområde med vindmøller i bakgrunn
Arrangementer

Blå matproduksjon; Kunnskap og teknologi for flerbruk på kyst og hav

GCE NODE, Innakva Klynge og Niva ønsker velkommen til høstens havbruksseminar med fokus på blå matproduksjon.

Arrangementstart
Arrangementslutt
Sted
KRISTIANSAND | OPEN FOR ALL
Arrangør
GCE NODE, Innakva Klynge og Niva
Påmelding
Meld meg på

Dyreparken hotell, Kristiansand, 31 oktober – 1 november 2023 (lunsj til lunsj seminar)

GCE NODE, Innakva Klynge og Niva ønsker velkommen til høstens havbruksseminar med fokus på blå matproduksjon.

Dyreparken hotell, Kristiansand, 31 oktober – 1 november 2023 (lunsj til lunsj seminar)

Moderator: Erlend Moksness

Seminaret vil fokusere på eksisterende og fremvoksende kunnskap, teknologier og verktøy for å bygge kapasitet og maksimere utbyttet fra de marine mat systemer, gjennom flerbruk av arealer og installasjoner. Økning av produksjonen bør skapes uten uforholdsmessig store areal- og naturinngrep, negative klimaavtrykk og helst i samhandling med andre naturinngrep knyttet til høsting av naturressurser, som for eksempel fornybar energiproduksjon.

Program:

TIRSDAG 31 OKTOBER

 • 1100 – 1200: Lunsj
 • 1200 – 1210 Åpning
 • 1210 – 1230 Innledning v/Liv Holmefjord (Nærings- og Fiskeridepartementet): Næringsplanene for havområdene
 • 1230 – 1500 Flerbruk – Kyst og hav
 • 1230 – 1250 Geir Ottersen (HI): Hvordan sikre levende marine ressurser og sunne økosystemer for nåværende og
  fremtidige generasjoner
 • 1250 – 1310 Christopher Harman (Norwegian Offshore Wind): Sameksistens mellom havnæringer
 • 1310 – 1330 Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag): Sameksistens
 • 1330 – 1350 Hulda Bysheim (Mattilsynet): Velferd for fisken

1350 – 1420 kaffe

1420 – 1730 Blå symbiose – bærekraftige løsninger

 • 1420 – 1440 Stina Gottlieb (Sotenäs Symbioscentrum), Sverige: Strategi for Industriell symbios i Sverige
 • 1440 – 1500 Anne Kristin Peersen (Agder Fylkeskommune): Agder symbiose – regional satsning
 • 1500 – 1520 Øivind Bergh (HI): Prosjektet OLAMUR

1520 – 1540 kaffe

 • 1540 – 1600 Matthias Böing (Arctic Seaweed AS): Arctic Seaweed – The Why, The What and The How
 • 1600 – 1620 Joel Oresten (Rena hav, Sverige): Tanker om framtidens havbruk

1620 – 1730 Panel debatt: Blå Bærekraft – Akvakultur og Industriell Symbiose på Kyst og Hav

Medvirkende:

   • Øivind Bergh, Forsker, Havforskningsinstituttet
   • Hulda Bysheim, Seniorrådgiver, Veterinær, Mattilsynet
   • Joel Oresten, Renahav Sverige AB
   • Ketil Rykhus, Samfunnskontakt, SinkabergHansen
   • Hans Tobias Slette, Forsker, Sintef Ocean
   • Moderator: Jon Løvland, Daglig leder, Innakva KLYNGE

1730 – 1815 Mingling

1815 – 1915  B2B

2030 –  Middag

ONSDAG 1 NOVEMBER 

 0900 – 1200 Hvordan sikre fiskevelferd

 • 0920 – 0940 Hege Jørstad Sekkenes (Pharmaq AS): Status velferd laks i oppdrett
 • 0940 – 1000 Erik Høglund (NIVA): Hvordan redusere lusepåslag på laksen
 • 1000 – 1020 Sonal J. Patel (Veterinærinstituttet): Havbruk til havs – teknologiutvikling på fiskens premisser

1020 – 1040 kaffe

1040 – 1200 Fremtidige utfordringer og løsninger

 • 1040 – 1100 Benedicte Glendrange og Mats Staddeland (Ecofishcircle): RAS og storsmolt – Utfordringer og gevinst
 • 1100 – 1120 Ketil Rykhus (Sinkaberg Hansen): Teknologiutvikling – en sentral faktor for bærekraftig utvikling i norsk havbruksnæring
 • 1120 – 1140 Øystein Bondevik (Techano Oceanlift AS): Teknologi og produkter til havvind og havbruk
 • 1140 – 1200 Hans Tobias Slette (Sintef): Kan havvind og oppdrett kombineres – hva ser forskerne i krystallkulen

1200 – 1300: Lunsj og avslutning.

Seminaravgift:
Medlemmer i GCE NODE / Innakva kr. 1500,- inkl. mva
Medlemmer i Maritimt Forum Sør /Ansatte i UiA kr. 1600,- inkl. mva
Andre: kr. 3000,- inkl. mva

Deltakeravgiften dekker lunsj begge dager og middag 31. oktober.  Overnatting på Dyreparken hotel kr. 995,- inkl. mva og frokost kan bookes i påmeldingen.

Sist oppdatert