2016 rekordvarmt på verdensbasis

Da er det offisielt: 2016 ble det varmeste året siden moderne målinger startet på midten av 1800-tallet. Rekorden fra 2015 ble slått, som igjen slo rekorden fra året før: 2014. På hjemlige trakter bekrefter NIVAs målinger fra Mjøsa denne trenden – med en generelt stigende trend i temperaturen i de øvre vannlagene.

2016 ble det varmeste året siden moderne målinger startet på midten av 1800-tallet.

Den amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA bekreftet dette i hver sin rapport og i en felles uttalelse onsdag 18. januar. I NOAA-rapporten rapporteres det videre at Nord-Amerika hadde sitt varmeste år siden målingene startet i 1880, Sør-Amerika og Afrika hadde deres nest varmeste, mens Europa og Asia hadde sitt tredje varmeste år.

Klimaendringene, med ekstra drahjelp av en kraftig El Niño, tillegges ansvaret.

Norge har også opplevd et særs varmt 2016. På nasjonalt nivå så er det mange flere årsaker til variasjon enn klimaendringer, men vi ser likevel en klar tendens til oppvarming, for eksempel i innsjøene våre. I over 40 år har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) målt overflatetemperatuen i landets største innsjø Mjøsa. Middeltemperatur for 2016, på 13,3°C, var den tredje høyeste som er registrert, bare slått av året 2014 med 13,8 °C og 2006 med 13,5 °C.

Dette gjelder middeltemperaturer for sjiktet fra overflaten og ned til 10 meters dyp og for perioden juni til oktober.

- Fra 1970-tallet og fram til nå har gjennomsnittstemperaturen økt med omtrent 1,5 grader, sier Jarl Eivind Løvik, forsker i NIVA.

Den høyeste maksimumstemperaturen som har blitt registrert er 20,5 °C i 2006.


Gillundstranda ved Mjøsas bredd. (Foto: Jarl Eivind Løvik).

NOAA rapporterer videre at gjennomsnittlig isutbredelse i Arktis var rekord-liten i 2016. Mjøsa viser igjen samme trend.

- I tillegg til temperaturøkningen er det også registrert endringer mht. islegging i Mjøsa, sier Løvik.

- Innsjøen har vært islagt i kortere perioder og i færre vintre i den senere tid enn det som var vanlig tidligere.

Tidsutviklingen i middel- og makstemperaturen i de øvre vannlag (0-10 meter) i perioden juni-oktober ved hovedstasjonen i Mjøsa utenfor Skreia (Figur: NIVA-rapport 7028, oppdatert med data fra 2016).

- Det er viktig at vi overvåker endringene for hvert år som går, fordi alt skjer så fort og konsekvensene er så store, sier forskningssjef for vann og klima ved NIVA, Cecilie Mauritzen.

- Vi må forberede oss på store endringer både i økosystemene og i vannkvaliteten dersom ikke klimaendringene stopper opp eller stanses.

Referanser:

NOAA National Centers for Environmental Information, State of the Climate: Global Analysis for Annual 2016, published online January 2017, retrieved January 19.

Løvik, Jarl Eivind m.fl (2016): Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015. NIVA-rapport 7028.

Sist oppdatert 19.01.2017