Til hovedinnhold
English
Nyheter

Arendalsuka: – Viktig med relasjonsbygging og tilstedeværelse

NIVA sitter igjen med flere gode opplevelser fra Arendalsuka 2019. Administrerende direktør i NIVA, Greta Bentzen, trekker frem samarbeid i forbindelse med eget seminar og ekspertbidrag i andre arrangementer som særlig viktige.
Publisert:

Sett med NIVA-briller var årets høydepunkt under Arendalsuka formiddagsseminaret «Morgendagens miljøovervåkning av kyst og hav - bruk av ny teknologi og folkeforskning».

Arrangement var planlagt og ledet av NIVA, men med en rekke andre viktige samarbeidspartnere. Eksterne foredragsholdere representerte Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, Akvaplan-niva, SINTEF, Color Line, Hurtigruten, Handelens Miljøfond, Hold Norge Rent og SALT.

NIVA stod selv for to av seminarets foredrag.

– NIVA ønsket å være synlig tilstede under Arendalsuka. Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet vi selv stod for, men også med våre forskeres kompetansebidrag i flere andre arrangementer, sier Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

I tillegg til NIVAs eget arrangement, var mange av våre forskere invitert i andre arrangementer. Blant annet deltok forskningsdirektør Chris Harman og NIVA-forsker Helene Frigstad i lanseringen av en stor maritim satsing og et samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NMBU på Ås, Havforskningsinstituttet, NIVA og Meteorologisk institutt.

greta bentzen2
Greta Bentzen, adm. dir. i NIVA, var selv møteleder på NIVAs arrangement.

– Arendalsuka er en fin mulighet til å vise vår samfunnsrelevans og vår forskning innenfor et bredt og relevant spekter. Spesielt viktig er kanskje at de mange samarbeidsarrangementene som bidrar til at vi knytter sterkere bånd med andre aktører, sier Bentzen, som selv var møteleder på NIVAs eget arrangement om morgendagens miljøovervåkning.

Bentzen og øvrige NIVA-forskere har også brukt anledningen til å treffe kollegaer fra sektoren og besøkt andre universiteter og institusjoners arrangementer og fartøy.

– Det er både viktig og nyttig å treffe andre i bransjen og på den måten skape gode relasjoner, sier Bentzen.

NIVAs bidrag i Arendalsuka: 

(Fra seminaret «Morgendagens miljøovervåkning av kyst og hav - bruk av ny teknologi og folkeforskning»:)

Kasper Hancke, NIVA: «Flyvende droner – et fugleperspektiv på morgendagens miljøovervåkning». Se for øvrig også en film som viser deler av våre droneaktiviteter her (lenke til Youtube)!

Bert van Bavel, NIVA: «Smartphone gadget for identification of marine litter».

PS! Fra NIVA deltok Greta Bentzen, Bert van Bavel og Marianne Olsen som innledere/møteledere i forbindelse med NIVAs eget arrangement, samt flere andre i forbindelse med planlegging av arrangementet.

NIVA-bidrag i andre arrangementer:

Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtidenArrangør: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i OsloDeltaker fra NIVA: Anne DeiningerTema: Rent vann og gode sanitærforhold

Kickoff for regionalt forsknings- og utdanningssamarbeid om Oslofjorden og SkagerrakArrangør: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Meteorologisk institutt, Norsk institutt for vannforskningDeltakere fra NIVA: Chris Harman: «NIVA – fra forskning til forvaltningsløsninger for kysten» og Helene Frigstad: «Fra land til hav: endringer i Skagerrak de siste 30 år».

Åpen innovasjon – nøkkelen til bærekraftige bedrifter og samfunnArrangør: Sørlandets EuropakontorDeltaker fra NIVA: Chris Harman

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?Arrangør: Miljøstiftelsen BellonaDeltaker fra NIVA: Kasper HanckeTema: «Potensial for taredyrking og positive og negative påvirkninger på miljøet».

Båttur med kjentfolk i Raet nasjonalparkArrangør: Raet nasjonalpark, GRID- Arendal, Nettverk for Blå skogDeltaker fra NIVA: Hege GundersenTema: Livet i de blå skogene og samspill i økosystemtjenestene.

Sist oppdatert