Til hovedinnhold
English
Nyheter

Blå skog-uka 2021

16.-18. november holder Norsk nettverk for blå skog (NBFN) en tredagers nettkonferanse med tittelen «Blå skog-uka 2021: Løsninger».
Publisert:

Blå skog er kystøkosystemer som tareskoger, sjøgressenger, tidevannsenger og mangroveskog. Disse økosystemene støtter viktige naturbaserte løsninger på klima- og miljøkrisen; blå skoger i Norden alene lagrer rundt 33 millioner tonn CO2. Blå skog er også avgjørende for å opprettholde en bærekraftig havøkonomi.

Dessverre er blå skoger i nedgang globalt, inkludert forringelse av tareskoger og sjøgressenger i Norge. Videre nedgang i disse viktige økosystemene vil ha ringvirkninger på vår økonomi og trivsel. 

For å undersøke hvordan disse trendene kan snus, er temaet for Blå skog-uka 2021 løsninger. Konferansen vil ta for seg to sentrale spørsmål: Hva gjøres for å beskytte og restaurere blå skog, både i Norge og globalt? Og hvordan kan denne innsatsen oppskaleres?   Deltakerne på Blå skog-uka 2021 vil høre fra norske og internasjonale eksperter gjennom seks spennende økter over tre dager. Konferansen åpner 16. november med fokus på den internasjonale scenen med temaet “Blå skog i et globalt søkelys”. Dag to og tre av konferansen vil hovedsakelig være på norsk, og dekker temaer “Hva er viktig med norsk blå skog?” og “Blå skog: løsningene for veien videre”.

Den tre dager lange konferansen vil samle et spekter av aktører som er interessert i blå skog for å lære av hverandre og utveksle ideer. Dette inkluderer forskere, beslutningstakere, forvaltere, privat sektor, lærere og andre.

Registrering og deltakelse er gratis og åpen for alle.

For å få mer informasjon om konferansen og se på programmet, gå inn på NBFNs nettsider

Besøk NBFN Zoom Events Hub for å registrere deg på konferansen. MERK: For å få tilgang til NBFN Zoom Events Hub, må du ha en Zoom-konto. Du må også registrere deg separat for hver dag du vil delta.

PS! Norsk nettverk for blå skog er et initiativ fra GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt oppdrag er å være den beste kilden til pålitelig og oppdatert kunnskap om norske blå skoger for å øke bevisstheten, tilby løsninger, inspirere til økosystembasert politikk og oppmuntre til bærekraftig bruk av blå skog i Norge og videre.

Sist oppdatert